Bayushi Shoju

Daimyo of the Scorpion Clan

Description:

Bayushi Shoju is the daimyo of the Scorpion clan, husband of Bayushi Kachiko and keeper of many secrets.

Bio:

Bayushi Shoju

Legend of the Five Rings Papa_Bear Papa_Bear